Om mig

Flismaskinen spinner som en katt och producerar finfint jordförbättringmaterial.

Ett antal trädgårdar och ungefär 30 år senare har jag landat på en liten jordplätt om 400 kvm i nordvästra Skåne. När jag först kom hit gick det inte att se in på tomten – 5 meter höga idegranar och thujor var det första som mötte mig. På tomten växte mest vanvård och mossa. Mitt i allt ihop stod en illa försummad stuga på 50 kvm.

Från början var det renoveringsintresset som gjorde att jag fastnade här. Det var inte för inte som jag jobbade på byggavdelningen på ett fastighetsbolag.

Odlingsintresset har inte alltid funnits, men sedan jag under 12 års tid anlagt just den här trädgården med rabatter och odlingsbäddar har det vuxit fram.

Med en informatörsutbildning i bagaget och 10 år inom mediabranschen föll det sig naturligt att jag ska skriva om det som jag älskar att göra – fixa i trädgården.

Jag hoppas du ska finna nöje och inspiration i att läsa det jag skriver.